Tumor blood flow in rats measured by labelled microspheres. Influence of catechol amines and the relation to adrenergic innervation of the tumor.

K. Sundqvist, L. Hafström, A. Nobin, B. Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)213-216
Antal sidor4
TidskriftBibliotheca anatomica
Utgåva18
StatusPublished - 1979 jan 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här