Tumor markers in prostate cancer I: Blood-based markers

Shahrokh F. Shariat, Axel Semjonow, Hans Lilja, Caroline Savage, Andrew J. Vickers, Anders Bjartell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

139 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tumor markers in prostate cancer I: Blood-based markers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap