Tumor necrosis factor (TNF) inhibitors for the treatment of psoriatic arthritis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

Objectives: This is a protocol for a Cochrane Review (intervention). The objectives are as follows:. To assess the benefits and harms of TNF inhibitors in comparison with placebo and other treatment strategies in adult patients affected by psoriatic arthritis.

Originalspråkengelska
ArtikelnummerCD013614
TidskriftCochrane Database of Systematic Reviews
Volym2020
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2020 maj 18

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Tumor necrosis factor (TNF) inhibitors for the treatment of psoriatic arthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här