Tumor-specific HMG-CoA reductase expression in primary premenopausal breast cancer predicts response to tamoxifen.

Donal J Brennan, Henriette Laursen, Darran P O'Connor, Signe Borgquist, Mathias Uhlen, William M Gallagher, Fredrik Pontén, Robert C Millikan, Lisa Rydén, Karin Jirström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
128 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tumor-specific HMG-CoA reductase expression in primary premenopausal breast cancer predicts response to tamoxifen.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap