Tumor Suppressor function of the deubiquitinating enzyme BAP1 and its substrate gamma-tubulin In regulation of cell cycle and genome stability

Reihaneh Zarrizi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

176 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tumor Suppressor function of the deubiquitinating enzyme BAP1 and its substrate gamma-tubulin In regulation of cell cycle and genome stability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap