Tumor Suppressor function of the deubiquitinating enzyme BAP1 and its substrate gamma-tubulin In regulation of cell cycle and genome stability

Reihaneh Zarrizi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

176 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat