Tumors with non-functional RB1 are killed by reduced gamma-tubulin levels.

Åsa Ehlén, Catalina Ana Rossello Castillo, Kristoffer von Stedingk, Greta Eklund, Elise Nilsson, Helen Pettersson, Karin Jirström, Maria Alvarado-Kristensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat