Tumour necrosis factor-α/etanercept complexes in serum predict long-term efficacy of etanercept treatment in seronegative rheumatoid arthritis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tumour necrosis factor-α/etanercept complexes in serum predict long-term efficacy of etanercept treatment in seronegative rheumatoid arthritis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap