Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tumour suppressor 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase induces differentiation in colon cancer via GLI1 inhibition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.