Tunneling through Nanostructures - Interactions, Interference and Broadening

Jonas Pedersen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

311 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Tunneling through Nanostructures - Interactions, Interference and Broadening”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi