Tunneling through Nanostructures - Interactions, Interference and Broadening

Jonas Pedersen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

310 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat