TURBT Can Cause Seeding of Cancer Cells into the Bloodstream.

Helgi Engilbertsson, Kristina Aaltonen, Steinarr Björnsson, Thorarinn Kristmundsson, Oliver Hultman Patschan, Lisa Rydén, Sigurdur Gudjonsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

TURBT is the initial diagnostic procedure in bladder cancer (BC). Hypothetically, tumor resection could induce seeding of cancer cells into the circulation and subsequent metastatic disease. The objective of this study was to ascertain whether TURBT induces measurable seeding of cancer cells into the vascular system.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)53-57
TidskriftJournal of Urology
Volym193
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”TURBT Can Cause Seeding of Cancer Cells into the Bloodstream.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här