Turbulent Methane/Air Premixed Flame Structure at High Karlovitz Numbers

Julien Savre, Henning Carlsson, Xue-Song Bai

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Turbulent Methane/Air Premixed Flame Structure at High Karlovitz Numbers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar