Två nya studier av kateterablation av förmaksflimmer - Kateterablation – mer än bara symtomlindring?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråksvenska
Antal sidor2
TidskriftLäkartidningen
Volym116
StatusPublished - 2019 feb 26

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Kardiologi

Citera det här