Tvåspråkighetsdiskussionen i samtida ukrainska språkideologier

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

The article provides an analysis of the discussions on bilingualism in Post-Soviet Ukrainian discourse on language and national identity
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)17-28
TidskriftNordisk Østforum
Volym15
Utgåva2
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi

Citera det här