Two concerns about the interpretation of the estimates of historical national accounts before 1850

Jan Luiten Van Zanden, Jutta Bolt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two concerns about the interpretation of the estimates of historical national accounts before 1850”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora