Two dimensions are better for perovskites

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

18 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5881-5885
Antal sidor5
TidskriftJournal of Physical Chemistry Letters
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Materialkemi

Citera det här