Two new species of Caloplaca from Tadjikistan, Central Asia

S Kondratyuk, Ingvar Kärnefelt, I Kudratov, A Khodosovtsev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two new species of Caloplaca from Tadjikistan, Central Asia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap