Two new species of Caloplaca (Teloschistaceae) from the southern hemisphere

Ingvar Kärnefelt, S Kondratyuk, U Söchting, Patrik Frödén, Ulf Arup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Caloplaca gyalectoides S. Kondratyuk & Karnefelt from the Cape Province, South Africa, and Caloplaca chilensis S. Kondratyuk, Karnefelt, Froden & Arup with an associated parasymbiont Arthonia tetraspora S. Kondratyuk & Karnefelt occurring mainly along the coast in central Chile are described as new. Possible associated taxa are briefly discussed. Distribution maps are provided for all three species.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)301-309
TidskriftBryologist
Volym105
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Two new species of Caloplaca (Teloschistaceae) from the southern hemisphere”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här