Two-photon-excited fluorescence of CO: Experiments and modeling

Maria Ruchkina, Pengji Ding, Marcus Aldén, Joakim Bood, Christian Brackmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two-photon-excited fluorescence of CO: Experiments and modeling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi