Two-point functions at two loops in three flavour chiral perturbation theory *

Gabriel Amorós, Johan Bijnens, Pere Talavera

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

140 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The vector and axial-vector two-point functions are calculated to next-to-next-to-leading order in Chiral Perturbation Theory for three light flavours. We also obtain expressions at the same order for the masses, m2 π, m2 Κ and m2 η, and the decay constants, Fπ, FΚ and Fη. We present some numerical results after a simple resonance estimate of some of the new O(p6) constants.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)319-363
Antal sidor45
TidskriftNuclear Physics B
Volym568
Utgåva1-2
DOI
StatusPublished - 2000 feb 28

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Two-point functions at two loops in three flavour chiral perturbation theory *”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här