Two-point functions at two loops in three flavour chiral perturbation theory *

Gabriel Amorós, Johan Bijnens, Pere Talavera

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

140 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two-point functions at two loops in three flavour chiral perturbation theory *”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi