Two years of COVID-19 and tourism: what we learned, and what we should have learned

Stefan Gössling, Nadja Schweiggart

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Two years of COVID-19 and tourism: what we learned, and what we should have learned”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap