Type II collagen C2C epitope in human synovial fluid and serum after knee injury - associations with molecular and structural markers of injury.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Investigate in a cross-sectional study time-dependent changes of synovial fluid type II collagen epitope C2C concentrations after knee injury and correlate to other joint injury biomarkers.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1506-1512
TidskriftOsteoarthritis and Cartilage
Volym23
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Type II collagen C2C epitope in human synovial fluid and serum after knee injury - associations with molecular and structural markers of injury.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här