Types of Trauma in Adolescence and Their Relation to Dissociation: A Mixed-Methods Study

Sabina Gusic, Etzel Cardeña, Hans Bengtsson, Hans Peter Sondergaard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Types of Trauma in Adolescence and Their Relation to Dissociation: A Mixed-Methods Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap