Typography serving ideology: typography of the Romanian newspapers before and after the communist takeover

Bidragets översatta titel : Typografi i ideologins tjänst: typografin i rumänska tidningar före och efter kommunisternas maktövertagande

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Typografi i ideologins tjänst: typografin i rumänska tidningar före och efter kommunisternas maktövertagande”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora