Tysta leken

Hedvig Jalhed (textförfattare), Mattias Petersson (kompositör)

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

Sammanfattning

Tysta leken är en konceptuellt utforskande sång som utgår från ett ifrågasättande av den ritualiserade konsertformen inom konstmusiken. Syftet med det konstnärliga arbetet var att gestalta de sociala konventioner som återfinns i själva konsertsituationen. Genom att författa, komponera och framföra verket kunde temat artikuleras och bli föremål för kritisk diskussion. Arbetet resulterade i ett noterat verk med offentligt uppförande som dokumenterades genom videoinspelning.
Originalspråksvenska
Utgivningsformatmusiktryck
StatusPublished - 2021 okt. 2
Externt publiceradJa
EvenemangOO10: Jubileumskonsert - Halmstads Teater, Halmstad, Sverige
Varaktighet: 2021 okt. 22021 okt. 2
https://www.operationopera.se/2021/09/01/oo10-jubileumskonsert/

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Konstnärlig forskning

  • Komposition
  • Konsert

Fria nyckelord

  • sång
  • live-elektronik
  • konsert

Citera det här