"Ultimate activation" of eosinophils in vivo: lysis and release of clusters of free eosinophil granules (Cfegs)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)569-574
TidskriftThorax
Volym52
Nummer6
StatusPublished - 1997

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi

Citera det här