Ultra high frequency ultrasonography to distinguish ganglionic from aganglionic bowel wall in Hirschsprung disease: A first report

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultra high frequency ultrasonography to distinguish ganglionic from aganglionic bowel wall in Hirschsprung disease: A first report”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry