Ultrafast charge transfer dynamics in 2D covalent organic frameworks/Re-complex hybrid photocatalyst

Qinying Pan, Mohamed Abdellah, Yuehan Cao, Weihua Lin, Yang Liu, Jie Meng, Quan Zhou, Qian Zhao, Xiaomei Yan, Zonglong Li, Hao Cui, Huili Cao, Wenting Fang, David Ackland Tanner, Mahmoud Abdel-Hafiez, Ying Zhou, Tonu Pullerits, Sophie E. Canton, Hong Xu, Kaibo Zheng

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultrafast charge transfer dynamics in 2D covalent organic frameworks/Re-complex hybrid photocatalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar