Ultrafast excited-state isomerization dynamics of 1,1 '-diethyl-2,2 '-cyanine studied by four-wave mixing spectroscopy

Benjamin Dietzek, Niklas Christensson, Torbjörn Pascher, Tönu Pullerits, Arkady Yartsev

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultrafast excited-state isomerization dynamics of 1,1 '-diethyl-2,2 '-cyanine studied by four-wave mixing spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap