Ultrasonography and color Doppler in juvenile idiopathic arthritis: diagnosis and follow-up of ultrasound-guided steroid injection in the ankle region. A descriptive interventional study.

Louise Laurell, Michel Court-Payen, Susan Nielsen, Marek Zak, Mikael Boesen, Anders Fasth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)
102 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultrasonography and color Doppler in juvenile idiopathic arthritis: diagnosis and follow-up of ultrasound-guided steroid injection in the ankle region. A descriptive interventional study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap