Ultrasonography and color Doppler of proximal gluteal enthesitis in juvenile idiopathic arthritis: a descriptive study

Louise Laurell, Michel Court-Payen, Susan Nielsen, Marek Zak, Carsten Thomsen, Maribel Miguel-Perez, Anders Fasth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)
375 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultrasonography and color Doppler of proximal gluteal enthesitis in juvenile idiopathic arthritis: a descriptive study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap