Ultrasound deserves to play a prominent role in the diagnosis and management of endometrial cancer.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)483-487
TidskriftUltrasound in Obstetrics & Gynecology
Volym43
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här