Ultrasound nucleolysis: an in vitro study.

Johan K Persson, Björn Strömqvist, Gustavo Zanoli, Ian McCarthy, Lars Lidgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultrasound nucleolysis: an in vitro study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi