Ultraviolet-B radiation and nitrogen effects on growth and yield of maize under Mediterranean field conditions

Carlos M. Correia, João F. Coutinho, Lars Olof Björn, José M. G. Torres-Pereira

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)
323 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ultraviolet-B radiation and nitrogen effects on growth and yield of maize under Mediterranean field conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi