Unacceptable generalizations in arguments on legal evidence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftArgumentation
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här