Unasked questions about economic, social, and cultural rights from the experience of the special rapporteur on the right to education (1998-2004): A response to Kenneth Roth, Leonard S. Rubenstein, and Mary Robinson

Katarina Tomasevski

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)709-720
  TidskriftHuman Rights Quarterly
  Volym27
  Utgåva2
  StatusPublished - 2005

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Övrig annan samhällsvetenskap

  Citera det här