Uncertain Futures: Adaptive capacities to climate variability and change in the Lake Victoria Basin

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

419 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Uncertain Futures: Adaptive capacities to climate variability and change in the Lake Victoria Basin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Social Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance