Uncertainties in scheduling and execution of trackwork in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Uncertainties in scheduling and execution of trackwork in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Engineering