Uncontrolled asthmatics have increased FceRI+ and TGF-β–positive MCTC mast cells and collagen VI in the alveolar parenchyma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Uncontrolled asthmatics have increased FceRI+ and TGF-β–positive MCTC mast cells and collagen VI in the alveolar parenchyma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap