Uncovering Scientific and Multimodal Literacy through Audio Description

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
82 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Uncovering Scientific and Multimodal Literacy through Audio Description”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap