Under construction: action research in innovation measurement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Under construction: action research in innovation measurement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi