Under the landlord’s thumb. Municipalities and local elites in Sweden 1862–1900

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Under the landlord’s thumb. Municipalities and local elites in Sweden 1862–1900”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora