Under the landlord’s thumb. Municipalities and local elites in Sweden 1862–1900

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Avslutade

Sökresultat