Under ytan, bakom fasaden. En kulturanalys av smuggling, rumslig ordning och moraliska geografier

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
TidskriftBudkavlen: Tidskrift för etnologi och folkloristik
Volymårgång 97
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • gränser
  • moralisk geografi
  • smuggling

Citera det här