Understanding and Optimization of III-V nanowire growth in Aerotaxy

Sudhakar Sivakumar

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

91 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding and Optimization of III-V nanowire growth in Aerotaxy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi