Understanding communicative intentions and semiotic vehicles by children and chimpanzees

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding communicative intentions and semiotic vehicles by children and chimpanzees”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap