Understanding Computer Users With Tetraplegia: Survey of Assistive Technology Users

Héctor Caltenco, Björn Breidegard, Bodil Jönsson, Lotte N. S. Andreasen Struijk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding Computer Users With Tetraplegia: Survey of Assistive Technology Users”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap