Understanding European Regional Diversity - Lessons learned from Case Studies

Ann-Katrin Bäcklund, Anett Schenk, Florence Atger, Marc Benoit, Vanessa Jacques, Magali Lacam, Karin Berkhoff, Manuel Döllefeld, Sylvia Hermann, Johanna Scholz, Janita Volkers, Sebastian Elbe, Vincent Nadin, Alex Wandl, Akki van Nies, Peter Verburg, Derek van Berkel, Trudie Dockerty, Andrew Lovett, Sonia RibeiroAna Firmino

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

223 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding European Regional Diversity - Lessons learned from Case Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap